Nizhny Novgorod

Hotel «Vorobej» 4*
Hotel «Vorobej» 4*
City: Dzerzhinsk 4 600 rub More
Hotel «Volna» 4*
Hotel «Volna» 4*
City: Dzerzhinsk 3 550 rub More
Hotel «Nikola House» 4*
Hotel «Nikola House» 4*
City: Dzerzhinsk 2 950 rub More
Hotel «Gostiny Dom» 4*
Hotel «Gostiny Dom» 4*
City: Dzerzhinsk 3 700 rub More
Hotel complex «Aleksandrovsky Sad» 4*
Hotel complex «Aleksandrovsky Sad» 4*
City: Dzerzhinsk 5 240 rub More
Grand Hotel «Oka Premium» 4*
Grand Hotel «Oka Premium» 4*
City: Dzerzhinsk 5 840 rub More
Hotel «Mona Liza» 4*
Hotel «Mona Liza» 4*
City: Dzerzhinsk 2 200 rub More
Hotel «Nikitin» 4*
Hotel «Nikitin» 4*
City: Dzerzhinsk 3 850 rub More
Business-hotel «Nikol» 3*
Business-hotel «Nikol» 3*
City: Dzerzhinsk 3 900 rub More
Hotel «Gorky» 3*
Hotel «Gorky» 3*
City: Dzerzhinsk 2 720 rub More
Hotel «Easy room» 3*
Hotel «Easy room» 3*
City: Dzerzhinsk 4 000 rub More
Hotel «City Hotel Sova» 3*
Hotel «City Hotel Sova» 3*
City: Dzerzhinsk 3 950 rub More
Hotel «Majsky Sad» 3*
Hotel «Majsky Sad» 3*
City: Dzerzhinsk 2 800 rub More
Hotel «Azimut» 3*
Hotel «Azimut» 3*
City: Dzerzhinsk 2 400 rub More
Hotel «Marins Park Hotel» 3*
Hotel «Marins Park Hotel» 3*
City: Dzerzhinsk 2 900 rub More
Hotel «Diplomat» 3*
Hotel «Diplomat» 3*
City: Dzerzhinsk 2 730 rub More
Hotel «Oktyabrskaya» 3*
Hotel «Oktyabrskaya» 3*
City: Dzerzhinsk 3 300 rub More
Hotel «Jouk Jacque» 3*
Hotel «Jouk Jacque» 3*
City: Dzerzhinsk 3 750 rub More
Hotel «Monami» 3*
Hotel «Monami» 3*
City: Dzerzhinsk 3 700 rub More
Hotel «Aleksandriya» 3*
Hotel «Aleksandriya» 3*
City: Dzerzhinsk 2 700 rub More