Dzerzhinsk

Hotel «Druzhba» 3*
Hotel «Druzhba» 3*
City: Dzerzhinsk 1 600 rub More
Hotel «Park»
Hotel «Park»
City: Dzerzhinsk 2 100 rub More
Hotel Complex «Rancho 636»
Hotel Complex «Rancho 636»
City: Dzerzhinsk 2 300 rub More
Hotel «BierLoga»
Hotel «BierLoga»
City: Dzerzhinsk 4 000 rub More
Hotel Complex «Premio»
Hotel Complex «Premio»
City: Dzerzhinsk 2 500 rub More
Motel «Rejs»
Motel «Rejs»
City: Dzerzhinsk 1 800 rub More
Motel «Elbrus»
Motel «Elbrus»
City: Dzerzhinsk 2 100 rub More
Hotel Complex «Oka»
Hotel Complex «Oka»
City: Dzerzhinsk 1 800 rub More
Guest House «Golubaya Oka»
Guest House «Golubaya Oka»
City: Dzerzhinsk 5 000 rub More
Country Club «Bolshaya Medveditza»
Country Club «Bolshaya Medveditza»
City: Dzerzhinsk 3 000 rub More
Country Club «Ildorf» 4*
Country Club «Ildorf» 4*
City: Dzerzhinsk 5 000 rub More
Country Club «Chajka» 4*
Country Club «Chajka» 4*
City: Dzerzhinsk 4 200 rub More
Children’s Camp «Gorod Sporta»
Children’s Camp «Gorod Sporta»
City: Dzerzhinsk 500 rub More
Tourist Centre «Triatlon»
Tourist Centre «Triatlon»
City: Dzerzhinsk 500 rub More
Sports Complex «Khabarskoe»
Sports Complex «Khabarskoe»
City: Dzerzhinsk 2 000 rub More
Hotel «Chernorechje» 3*
Hotel «Chernorechje» 3*
City: Dzerzhinsk 735 rub More